2019 Yılında Tamamlanan Projeler

Nesnel yapılandırılmış klinik sınav ile bilgi ve beceriyi eş zamanlı olarak ölçebileceğimiz Kurumsal Eğitim Yönetimi ve Planlama Sistemini (Online Sınav Sistemi) devreye aldık. (https://keyps.ksbu.edu.tr/)

Akademik etkinliklerin envanterinin çıkarılması, kurum, birim, bölüm ve kişi performanslarının ölçülerek değerlendirilebilmesi ve sürdürülebilir bir kalite güvence sisteminin oluşturulabilmesi amacıyla geliştirilen akademik performans yönetim modelini çalışmaları tamamlanmış ve sistem devreye alınmıştır.( https://avesis.ksbu.edu.tr/)

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projelerinin nesnel,şeffaf ve sorunsuz yönetilebilmesi kapsamında Proje Süreçleri Yönetim Sistemi devreye alınmıştır. (https://bapsis.ksbu.edu.tr/)

Üniversitemizde kalite güvence sistemi oluşturulması amacıyla Yüksek Öğretim Kalite Kurulunun ilgili sistemlerine ( yönetim.yok – ozdegerlendirme.yok ) tam entegrasyon sağlanmıştır.  (https://ozdegerlendirme.ksbu.edu.tr/)

Üniversitemizde Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetim Sistemi kurulmuştur. (https://atosis.ksbu.edu.tr)

Üniversitemiz mezunlarına yönelik mezun takip sistemi kurulmuştur. (http://mezun.ksbu.edu.tr/)

Üniversitemiz öğrenciler için Üniversite Kültürü dersleri altyapısı kurulmuştur. (http://derskayit.ksbu.edu.tr/)

Üniversitemizin modern web sitesi  ISO –KAMİS ve W3C standartlarında yayına alınmıştır. (www.ksbu.edu.tr)   

Üniversitemiz Sosyal Medya Hesapları oluşturulmuş ve yayına alınmıştır.

Üniversitemizde Kamera Sistemleri kurulumu tamamlamıştır.

Üniversitemizdeki yayınları uluslararası sistemlerde görünür hale getirmek ve üniversite varlığımızı güçlendirme çalışmaları kapsamında “Açık Erişim ve Açık Bilim” çalışmaları başlatıldı.

Üniversitemizin E-Devlet Entegrasyon Süreçleri tamamlandı

Üniversitemizin Kurumsal Kimlik Çalışmaları tamamlandı.

Üniversitemizin Aylık Gazete çalışmaları tamamlandı.

Üniversitemizin ihtiyacı olan Konferans Salonları,Toplantı Salonları ve Eğitim Salonlarının Ses,Görüntü ve Işık Hizmetleri tamamlanmıştır.

Sağlık Bilimleri Fakültemiz Bilgi İşlem altyapısı ve sınıf donanım ihtiyaçları tamamlanmıştır.

Açılması planlanan Diş Hastanemiz için gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.

Tüm İdari ve Akademik personelimizin Bilgi İşlem Donanım ihtiyaçları tamamlanmıştır.

Kurumsal e-posta çalışmaları tamamlanmış olup, yeni gelen öğrenci ve personel sisteme eklenmektedir.

Fotoğraf galerisi (foto.ksbu.edu.tr) oluşturuldu.

Personelin Teknik Servis, EBYS gibi Başkanlığımız ile ilgili isteklerin karşılanması ve yapılan desteğin kayıt altına alınması amacıyla Destek Talep Sistemi oluşturuldu. (destek.ksbu.edu.tr)

120 bilgisayarlık bilgisayar laboratuvarı kurulmuştur.

Sağlıkta Bor Çalıştayı Web sitesi hazırlandı.

Üniversiteye yeni başlayacak öğrencilerimize üniversitemizi tanıtmak amacıyla Aday Bilgi Sistemi (aday.ksbu.edu.tr) hazırlandı.

Üniversitem için bir fikrim var ve sizi dinliyoruz formlarının takip edilebileceği Basın platformları oluşturuldu.

Öğrencilerimizin kurumsal e-posta adresleri ile kablosuz internet kullanıcı adını ve şifresini TC Kimlik Numarası ile öğrenebileceği ekran (bilgi.ksbu.edu.tr) oluşturuldu.

ISO 27001 Dijital bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili çalışmalar başlatıldı.

Dijital kütüphane, elektronik veri tabanları çalışmaları tamamlandı.

Üniversitemiz kaynaklarının güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli çalışmalar tamamlandı.

Zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği uzaktan eğitim sistemi entegrasyon işlemi tamamlanmıştır. (oys.ksbu.edu.tr)

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile E-Tebligat, KEP (Kurumsal Eposta), Kısa Mesaj ve Kurumların Organizasyon kodlarının otomatik güncelleştirilmesi ve KEP adreslerinin otomatik görünmesi  için DETSİS entegrasyonu sağlandı. 

Tüm personelin e-imza yenileme, ilk alım başvuruları yapılarak cihazı ve sertifika temini yapılmıştır.

Son Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2020, Çarşamba