Üniversitemizin Uzaktan Eğitimdeki Başarısı

Üniversitemizin Uzaktan Eğitimdeki Başarısı

Üniversitemizin Uzaktan Eğitim Süreci

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak tanımlanan Koronavirüsün (Covid-19) Türkiye’de yayılmasını önlemek amacıyla yüz yüze eğitime ara verilmiş ardından da 23 Mart 2020’den itibaren dijital teknolojilerden faydalanılarak uzaktan eğitimle devam edileceği kararı alınmıştı.

Pandemi dönemi nedeniyle ara verilen ve ardından uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesi yönünde karar alınan örgün öğretim programları kapsamındaki dersler, Üniversitemiz’de  senkron (eşzamanlı) olarak devam ediyor.

Uzaktan Öğretim Sistemi Nedir ?

İnternet tabanlı uzaktan eğitim, sürekli gelişen bilgi teknolojilerinin imkânlardan faydalanılarak öğrenci ve öğretim elemanını sanal sınıf ortamında mekândan bağımsız olarak bir araya getiren, zamandan bağımsız olarak öğrenciye eğitim materyallerine ulaşma olanağını sağlayan bir eğitim modelidir.

Öğretim sektöründe, her geçen gün öğretilmesi ve öğrenilmesi gereken bilgilerin miktarı artmakta, buna karşılık, öğretime ayrılan kaynaklar azalmaktadır. Yani, daha fazla öğretim masrafı, daha az bütçelerle karşılanmak durumundadır. Uzaktan öğretim, bu sorunu aşmak için üzerine çalışılması gereken bir öğretim yöntemidir. Kullanılan yöntemler ne olursa olsun, uzaktan öğretimin hiç değişmeyen boyutu mesafedir. Uzaktan öğretimin işlevi de mesafe boyutunu ortadan kaldırmak ya da minimuma indirmektir. Bu işlevi gerçekleştirmek için teknolojinin sağladığı olanaklardan faydalanılır.

İnternet bağlantısının olduğu her yerde erişilebilen eğitim, öğrencilere zaman ve mekan konusunda esneklik tanımaktadır. Dersleri dilediği kadar tekrarlaması da örgün eğitimde olmayan, öğrenme sürecinde öğrenciye yardımcı olan bir avantaj olarak gözükmektedir. Öğrenci tüm ders materyallerine dilediği zaman erişebilmektedir.

Uzaktan Öğretimin Avantajları Nelerdir ?

 • Artan öğretim fırsatları,
 • Farklı farklı coğrafik konumlarda daha fazla kişiye ulaşması gereken öğretimin zamanında verilmesi,
 • Çok farklı yerlerde olabilen konu uzmanları gerçek zamanda erişim,
 • Öğretim ortam ve metotlarında artan esneklik,
 • Öğretim elemanı ve öğretim ortam kaynaklarının paylaşımındaki artış,
 • Öğrencinin çalıştığı yerde eğitilmesinin sağlanması ile artan üretkenlik,
 • Öğrenci yolculukları ve masraflarında azalma,
 • Öğretim ortamı ile gerçek çalışma ortamı arasındaki farklılığının azalması,
 • Öğretim masraflarında önemli ölçüde azalma,
 • Öğrencilerin derslere erişimini kolaylaştırma,
 • Bilgiye erişimin hızlanması ve kolaylaşması,
 • Öğretim materyallerinin dağıtımının hızlanması

Üniversitemizin Uzaktan Eğitime Geçiş Süreci

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın derslerin uzaktan eğitimle yapılacağına ilişkin kararı doğrultusunda 23 Mart 2020 itibariyle Üniversitemizde uzaktan eğitime başlandı. İlk hafta tüm bölümlerimiz için uyum ve adaptasyon derslerimizden yapıldı.

Öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizle yapılan anketler ve görüşmeler neticesinde ihtiyaçlar belirlenerek; yazılım algoritması belirlendi ve Üniversitemizde bir hafta gibi kısa bir sürede tamamen kendi imkânlarımız doğrultusunda Öğrenim Yönetim Sistemimiz yazılarak yayın hayatına başladı.

Zorunlu Dönüşümü Hızlı ve Planlı Adımlarla Yönettik

23 Mart 2020 gibi erken bir tarihte Eğitim Komisyonumuz Başkanlığında Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim uygulama kararları alındı. 15-18 Mart’ta OYS Hazırlıkları ve Teknik Hazırlıklar yapılarak öğretim üyelerine sistem ile ilgili eğitimler verildi, 19 Mart’ta Destek Kılavuzları ve Video hazırlığı yapılarak 23 Mart ve 01 Nisan tarihlerinde oryantasyon dersimiz yayınlandı. 01 Nisan itibariyle hazırlanan yazılım öğretim elemanı ve öğrencilerin erişimine sunuldu ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 23 Mart’ta Türkiye’de uzaktan öğretim sürecine tüm süreçlerini netleştirerek en erken geçiş yapan üniversitelerden birisi oldu.

 

Sürekli Bilgilendirme ve  Güncellenen Eğitim Metodolojisi

Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Sürecinin hazırlık aşamasından derslerin işlenmesi ve sınav uygulamalarına kadar ki süreçte öğrenci ve öğretim elemanlarını belirsizlikte bırakmama adına çalışmalarını yoğunlaştıran ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal SMS, e-posta adresleri, OBS ve sosyal medya hesapları üzerinden tüm paydaşları ile sürekli iletişim içerisinde olmaya özen gösteren Üniversitesitemiz, sınavlar, stajlar, ödevler, online sınav metodu gibi konularda sürekli olarak bilgilendirmelerde bulundu.

Devam Eden Uzaktan Eğitim Başarısı

Üniversitemiz, Kovid-19 salgını nedeni ile ara verilen yüz yüze eğitim sonrası öğrencilerine çevrimiçi eğitim ile derslerini bilgisayar ve mobil cihazlarla internete bağlanarak canlı olarak takip etme ya da kayıt altına alınan dersleri tekrar etme imkânı sunmaya devam etmektedir. 23 Mart 2020 itibariyle Üniversitemizde daha önce yüz yüze verilen derslerin % 100’ü uzaktan öğretimle yapılmaktadır.

Bilimsel istatistik ve dijital veriler izlendiğinde, öğrencilerimizin bu süreçte online derslere katılımlarının ve ders materyallerine ilgilerinin yoğun olduğunu gözlemledik. Öğretim elemanlarımızın başarı ile yürüttükleri online ders sisteminde şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Salgın sürecinde gelişen duruma reaksiyon gösteren ve çok kısa bir sürede uzaktan eğitim sisteminin alt yapısını hazırlayan Üniversitemiz  hiçbir öğrencimizin mağduriyet yaşamasına izin vermedi.

SONSÖZ

Eğitim teknolojileri konusunda gelişen teknolojinin bizi nereye götüreceğini öngörmek zor değil. Bunun için üniversitelerin Yükseköğretimde ‘Dijital Dönüşüm’ kapsamında teknik alt yapılarını kurmalarını, bu alt yapıları varsa geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaları gerektiğine inanıyoruz.

Yeni kurulmakta olan bir Üniversite olmamıza rağmen göreve başladığımız andan itibaren TIP Fakültemizin tamamında Kurumsal Eğitim Yönetimi Planlama Sistemine geçerek Tıp fakültemizdeki tüm eğitim programları ve Sınavları dijital platforma taşımıştık ve bu sürecimiz başarı ile devam etmektedir.

Hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar ve değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, organizasyonların daha etkin, daha verimli hizmet vermek ve faydalanıcı memnuniyeti sağlamak üzere insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında gerçekleştirdiği bütüncül bir dönüşümü, Üniversitemizde kararlılıkla uygulama çalışmalarımız devam etmektedir.

Ve bu dijital dönüşüme uyum sağlamak Üniversitelerin yeni kurulması ile, öğrenci sayısına göre yapılan küçük veya büyük üniversite tanımlaması ile doğru orantılı değildir.

Doğru bir yazılım algoritmasının belirlenmesi, sistem  kaynakların verimli kullanılması, iş akış süreçlerinin Kurumsal yapıda oluşturulması ile  başta üniversiteler olmak üzere tüm kurumlarda dijital dönüşüm ve uygulamaları başarı ile sonuçlanacaktır.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bunun iyi bir örneğidir.